1. AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

Dades d'identificació


HOTEL SANT JORDI, S.A. és una societat anònima inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. El seu domicili és carrer Turisme núm. 80 de Calella (08370); CIF A08899866.

 

 

Vigència de la informació

 

L'accés al portal de l'HOTEL SANT JORDI, S.A. i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. D'igual forma la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada. Exceptuant la informació mostrada mitjançant l'apartat de reserves, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.Propietat intel·lectual o industrial


El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel·lectual. Per tant els continguts, codis font, forma, disseny, pàgines, marques, noms comercials, logotips així com denominació de productes, aplicatius i eines són propietat de HOTEL SANT JORDI, S.A. i la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per HOTEL SANT JORDI, S.A.. Ha d'advertir-se que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel·lectual comporta, en el seu cas, a més de les possibles responsabilitats econòmiques l'exigència de responsabilitats penals.

 
Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. Sols la informació mostrada a l'apartat de reserves, representa obligació contractual per HOTEL SANT JORDI, S.A.. La resta d'informació s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap tipus de producte o servei.

 

HOTEL SANT JORDI, S.A.  refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).


Així mateix, HOTEL SANT JORDI, S.A. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l'ús de versions no actualitzades.

 

 

2. Política de privacitat i de protecció de dades

 

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a HOTEL SANT JORDI, S.A. les dades personals sol·licitades a la pàgina web o durant la relació amb l'hotel i que són necessàries pel desenvolupament de la nostra missió.

A HOTEL SANT JORDI, S.A. hem adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, HOTEL SANT JORDI, S.A. s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades personals que tracta, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

Les dades facilitades per l'interessat a HOTEL SANT JORDI, S.A. a través dels diferents formularis en paper, per correu electrònic, presencialment o web, hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició dels interessats que contacten via web o reben newsletters la següent informació:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social:                   HOTEL SANT JORDI, S.A.

Nom comercial:            HOTEL SANT JORDI

NIF:                             A08899866
Adreça:                        Carrer Turisme núm. 80 de Calella (08370).
Telèfon:                       +34 93 766 19 19
Correu electrònic:        hotelsantjordi@hotelsantjordi.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A HOTEL SANT JORDI, S.A. tractem les seves dades de contacte amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, per informar mitjançant newsletters dels productes, serveis i activitats d'HOTEL SANT JORDI, S.A..

2. Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada pel propi interessat i fer-ne un seguiment posterior (consultes web).

3. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat com a persona que desitja fer una estada a l'hotel per a la gestió hotelera (inclou dades de la reserva i persones allotjades, la identificació per empremta dactilar i signatura digitalitzada).

4. Gestionar, les dades proporcionades pel client o proveïdor en el moment d'establir mesures contractuals amb l'HOTEL SANT JORDI, S.A. a nivell comptable i fiscal.

5. Quant als candidats a llocs de treball de HOTEL SANT JORDI, S.A.  gestionar la relació amb aquests, incloent mantenir-los informats de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització que encaixin amb el seu perfil.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

  1. Les dades per a l'enviament de Newsletters seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los (opció inclosa en cadascuna de les newsletters).

  2. Les dades associades a una sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades bloquejades per a poder respondre de les responsabilitats que se'n derivin.

  3. Les dades associades a la gestió hotelera es conservaran amb el següent criteri: les empremtes s'esborraran al realitzar el check-out. La resta de dades es conservaran durant els terminis previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. Posteriorment es cancel·laran les dades no sent utilitzades per la organització per a cap altre finalitat.

  4. Per a les dades relatives a persones de contacte del client o proveïdor conservarem les dades personals registrades a les bases de dades comptables durant els terminis previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats. Posteriorment es cancel·laran les dades no sent utilitzades per la organització per a cap altre finalitat.

  5. Per a les dades relatives als candidats a llocs de treball d'HOTEL SANT JORDI, es conservaran fins a l'adjudicació d'un lloc de treball o fins que s'exerceixi el dret de supressió.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

• La base de l'enviament de newsletters a persones dels nostres grups d'interès es basa en la satisfacció de l' interès legítim d'HOTEL SANT JORDI, S.A. consistent en poder oferir a aquests grups d'interès informació sobre l'activitat de l'organització. A més, per a noves persones de contacte, des de maig de 2018 es basa en el consentiment exprés que es sol·licita, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució de cap contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

• La base per a la resposta a sol·licituds és l' interès legítim d'HOTEL SANT JORDI, S.A. d'oferir suport a les persones dels grups d'interès.

• La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 3 i 4 és que aquest tractament és necessari per a l'execució d'un contracte o mesures precontractuals (ofertes) en el qual l'interessat és part (com a persona de contacte del client o proveïdor), així com pel compliment de la normativa legal fiscal-comptable i sobre protecció de la seguretat ciutadana.

• La base del tractament de les dades dels candidats a llocs de treball és que aquest tractament és necessari per a les mesures precontractuals (procés de selecció) en què l'interessat és part.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, exceptuant les dades de les persones allotjades requerides per la legislació vigent en matèria de protecció de la seguretat ciutadana que s'han d'enviar periòdicament a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 

Transferències de dades a tercers països?

Les dades per a l'enviament de Newsletters es gestionen mitjançant MailChimp, MailChimp es va autocertificar pel EU-U.S. Privacy Shield i el Swiss-U.S. Privacy Shield Regimen i transfereix legalment dades personals de UE / EEE als EE. UU. de conformitat amb el certificat d'escut de privacitat.

No es realitzen altres transferències de dades a tercers països.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a HOTEL SANT JORDI, S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• Vostè podrà exercir materialment els seus drets per correu electrònic acreditant la seva identitat amb còpia del DNI a: hotelsantjordi@hotelsantjordi.com on li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

• Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

• En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

Com hem obtingut les seves dades?

• Les dades personals que tractem a HOTEL SANT JORDI, S.A. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal, presencialment, via web o mitjançant formulari web o formulari en suport paper.

• Li recordem que no s'han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d'aquests i se'ls hagi informat prèviament.

• De forma general, pel que fa a les dades personals que recollim segons el que s'indica en aquesta política de privacitat no es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l'orientació sexual d'una persona física). Malgrat utilitzar-se dades d'empremta dactilar com a sistema d'accés a les habitacions, el sistema emprat no permet identificar de manera unívoca a una persona física.

HOTEL SANT JORDI S.A. Tots els drets reservats.

C/. Turisme 80-88
08370-Calella (Barcelona)

Telf.: +34 93 766 19 19

Email: hotelsantjordi@hotelsantjordi.com

Identificador Registral: HB-000301

© 2017 by Hotel Sant Jordi S.A.